Vårt samfunnsansvar

Som Nordens største aktør innenfor helseprodukter og kosttilskudd, er vi avhengig av tillit fra forbrukerne. Vi ønsker å gi god forbrukerinformasjon og veiledning om produktene. Årlig setter vi av betydelige ressurser til forskning og utvikling for å kunne dokumentere de helseeffektene og helsepåstandene som står på produktene.

For Orkla Health er det viktig å ha kontroll med kvalitet og produksjonsforhold hos leieprodusenter og råvare leverandører. Selskapet jobber kontinuerlig for å ha god oversikt over mulige risikoområder. Orkla Health ønsker også gjennom flere tiltak å sikre bærekraftig ressursbruk i verdikjeden. Det skal bidra til tillit og en mer kostnadsmessig drift.

Nedenfor finnes informasjon om de mest aktuelle områdene Orkla Health jobber med:

Ernæring og helse
Helse og sunnhet opptar stadig flere. Vi ser at flere blir overvektige, og vi får gradvis en aldrende befolkning. Fokuset øker også på at vi som produsenter skal tilby produkter som inneholder naturlige, kortreiste råvarer. Orkla Health ser på alle de store trendene når vi utvikler nye og relevante produkter. Samtidig jobbes det med å forbedre eksisterende portefølje. Å redusere sukkernivået i noen av våre produkter er et viktig satsningsområde, blant annet gjelder dette barer og shakes under merket Nutrilett.

Ansvarlig innkjøp
Orklas prinsipper for Responsible Sourcing er innført i Orkla Health. Årlig gjøres det en risikovurdering av selskapets leverandører hvor Orklas retningslinjer og FN`s Code of Conduct ligger til grunn når avtaler inngås. Også Sedex (the Supplier Ethical Data Exchange) kommuniseres til selskapets leverandører.
For Orkla Health er kontroll med kvalitet og produksjonsforhold hos råvareleverandører og leieprodusenter en av våre viktigste oppgaver innen bærekraft. Særskilt har vi et ansvar for at alt vi bruker av råvarer fra havet utvinnes på en bærekraftig måte.

Ansvarlig fiske
Möller’s Tran lages av fersk lever fra fisketypen arktisk norsk torsk som er en bærekraftig torskebestand. I 2013 ble fabrikken på Løren sertifisert av miljøorganisasjonen Friend of the Sea. Det betyr at Orkla Health som produserer Möller`s tran, tilfredsstiller organisasjonens krav til et bærekraftig fiske og forsvarlig foredling gjennom hele verdikjeden. Sertifiseringen gjelder også Denomega, som jobber med smaks- og luktefri omega-3 olje til bedriftsmarkedet.

Orkla Health er også med i IFFO (International fish oil and fish meal organization), som følger opp et bærekraftig fiske. IFFO har også 3. parts sertifiseringsprogram for fiskeolje produsenter (IFFO RS). Flesteparten av leverandørene Orkla Health kjøper fra er sertifisert etter denne standarden.

Palmeolje
Orkla jobber aktivt for å redusere bruken av palmeolje ved å erstatte palmeolje med alternativer som er bedre fra et ernæringsmessig og miljømessig perspektiv. Der hvor vi ikke klarer å erstatte palmeolje på kort sikt, jobber vi for å oppnå sporbarhet i leverandørkjeden. Vi ønsker å bruke palmeolje som er bærekraftig produsert. Orkla Health har over flere år jobbet systematisk med produktforbedringer, og er langt på vei i å erstatte palmeolje som ingrediens i sine produkter.