Trygge produkter

Vår grunnlegger, Peter Möller, var apoteker og drev på 1850-tallet nybrottsarbeid innen tranproduksjon. Hans metode forbedret smaken på tran betydelig og gjorde den tilgjengelig for folk flest.

Orkla Health har i dag tre fabrikker; en på Løren i Oslo hvor all tran til konsumentmarkedet produseres, og en fabrikk i Ålesund som blant annet lager lukts- og smaksfri omega 3 til bedriftsmarkedet. På Ishøy i Danmark produseres ulike vitaminer og mineraler både som tabletter eller i flytende form.

Orkla Health har en stor kvalitets- og regulatorisk avdeling. Vi følger Orklas egen kvalitetsstandard for mattrygghet som på enkelte områder er strengere enn BRC. De vurderer regelmessig fabrikkene. På fabrikken i Oslo gjennomføres det årlig ca 3500 tester for å sikre at kvaliteten på blant annet Möller`s tran og andre fiskeoljeprodukter er det beste du kan få.

Orkla Health følger alle aktuelle bransjestandarder som gjelder innenfor våre kategorier.