Helse, forskning og innovasjon

Stadig flere er opptatt av helse og sunnhet. Vi vil gjøre gode valg for oss selv og familien som bidrar til at vi holder oss friske og aktive lenger.

En av de største utfordringene vi står overfor, er den økende andelen overvektige. Fortsetter utviklingen vil ca halvparten av verdens befolkning være overvektige innen 2030 i følge en rapport fra McKinsey Global Institute. Samtidig ser vi en treningsbølge med stadig flere mosjonister som deltar i langløp, eller bruker fritiden på å gå i fjellet.

Orkla Health tilbyr produkter som svarer på bestemte helsebehov, og er aktuell i alle livsfaser – enten det er å gi tran til et spedbarn eller ekstra vitaminer eller mineraler tilpasset behovene du har når du blir eldre.

Til å utvikle nye produkter har vi et team bestående av ernæringsfysiologer og produktutviklere i Norge og Danmark. De følger nøye med på aktuell forskning både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider også med eksterne kompetansemiljøer i Norden på forskning innenfor helse. Det gjelder som regel innenfor omega- 3, sportsernæring og utfordringer knyttet til stive ledd.

Når nye produkter introduseres er det en lang og krevende prosess som ligger bak. I forkant jobber våre team for å finne frem til de riktige råvarene og trygge leverandører. Vi ser også til at helsepåstandene kan dokumenteres og at produktene er merket i tråd med gjeldende regelverk.

Vi jobber etter visjonen – ”healthy living made easier”!